top of page
הצהרת נגישות

מחבר גמיש לתעלות

סרט גמיש סיליקוני המשמש לחיבור גמיש בין תעלות פח בעל אישור מכון התקנים הישראלי.
אריזות של 50 מטר.
תוצרת בלגיה- על הבד מוטבע הכיתוב: CLIM SILICONA
המידות במ"מ 

סרט גמיש סיליקון

45X150X45

סרט גמיש סיליקון

45X100X45

סרט גמיש סיליקון

45X75X45

סרט גמיש סיליקון

45X60X45

bottom of page